5. Sınıf Kazanım Ölçme Sınavları bir eğitim - öğretim yılı içerisinde uygulanacak 6 adet sınavdan oluşmaktadır. 5. sınıf denemeleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin her birinden 15 soru olmak üzere toplam 90 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavlar MEB yıllık planları doğrultusunda hazırlanmış olup, her biri yazılılar öncesinde uygulanmaya yöneliktir.


5. Sınıf

Önerilen Uygulama Tarihi

1. DENEME SINAVI22.10.2018

2. DENEME SINAVI19.11.2018

3. DENEME SINAVI17.12.2018

4. DENEME SINAVI11.03.2019

5. DENEME SINAVI08.04.2019

6. DENEME SINAVI06.05.20196. Sınıf Kazanım Ölçme Sınavları bir eğitim - öğretim yılı içerisinde uygulanacak 6 adet sınavdan oluşmaktadır. 6. sınıf denemeleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin her birinden 15 soru olmak üzere toplam 90 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavlar MEB yıllık planları doğrultusunda hazırlanmış olup, her biri yazılılar öncesinde uygulanmaya yöneliktir.


6. Sınıf

Önerilen Uygulama Tarihi

1. DENEME SINAVI
22.10.2018

2. DENEME SINAVI
19.11.2018

3. DENEME SINAVI17.12.2018

4. DENEME SINAVI
11.03.2019

5. DENEME SINAVI
08.04.2019

6. DENEME SINAVI
 06.05.20197. Sınıf Kazanım Ölçme Sınavları bir eğitim - öğretim yılı içerisinde uygulanacak 6 adet sınavdan oluşmaktadır. 7. sınıf denemeleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin her birinden 15 soru olmak üzere toplam 90 sorudan oluşmaktadır. Bu sınavlar MEB yıllık planları doğrultusunda hazırlanmış olup, her biri yazılılar öncesinde uygulanmaya yöneliktir.


7. Sınıf

Önerilen Uygulama Tarihi

1. DENEME SINAVI22.10.2018

2. DENEME SINAVI19.11.2018

3. DENEME SINAVI17.12.2018

4. DENEME SINAVI11.03.2019

5. DENEME SINAVI08.04.2019

6. DENEME SINAVI06.05.20198. Sınıf Kazanım Ölçme Sınavları bir eğitim - öğretim yılı içerisinde uygulanacak 8 adet denemeden oluşmaktadır. İlk 3 deneme Kasım ayında yapılacak olan 1. TEOG’a, son 5 deneme ise Nisan ayında yapılacak olan 2. TEOG’a yönelik olarak hazırlanmıştır. 8. Sınıf denemeleri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin her birinden 20 soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır.


 8. Sınıf

Önerilen Uygulama Tarihi

  1. DENEME SINAVI22.10.2018

2. DENEME SINAVI19.11.2018

3. DENEME SINAVI17.12.2018

4. DENEME SINAVI11.03.2019

5. DENEME SINAVI08.04.2019

6. DENEME SINAVI06.05.2019

7. DENEME SINAVI20.05.2019

8. DENEME SINAVI27.05.2019